Root » , » Završetak rekonstrukcije luke u Sumartinu

Završetak rekonstrukcije luke u Sumartinu

Objavio: BracOnline | 03. 10. 2011.

Pred završetkom je rekonstrukcija i dogradnja gata "Stari most" u Sumartinu investicija vrijedna preko 5 milijuna kuna.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -