Root » , » Novi pristan za katamarane u Milni

Novi pristan za katamarane u Milni

Objavio: BracOnline | 24. 10. 2011.

U Milni je počela dogradnja dijela obale i izgradnja pristana koji je namijenjen potrebama katamaranskih plovila i turističkih brodova.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -