Root » , » Obuka vatrogasaca u Selcima

Obuka vatrogasaca u Selcima

Objavio: BracOnline | 21. 09. 2011.

Sukladno usklađenom i odobrenom Planu obuke vatrogasaca na području RH koja se provodi temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011. godini u Selcima je održan završni dio obuke za vatrogasace iz DVD-a Selca, Bol, Milna, Pučišća i Supetra.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -