Root » , , » Ljetni karneval, Milna

Ljetni karneval, Milna

Objavio: BracOnline | 16. 09. 2011.

4. Brački Međunarodni ljetni karneval završen je u Milni gdje je ključeve grada i vlast karnevalistima predao načelnik općine Milna Frane Lozić.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -