Proglašena elementarna nepogoda

Objavio: BracOnline | 21. 07. 2011.

Župan Ante Sanader proglasio je elementarnu nepogodu uzrokovanu požarom na Braču, od 14.07. do 18.07., na području općine Milna, Sutivan i Nerežišća.
najveći požar otok Brač slike

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -