Root » , , » Mladinska filharmonija Nova, koncert, Pučišća

Mladinska filharmonija Nova, koncert, Pučišća

Objavio: BracOnline | 27. 07. 2011.

U organizaciji međunarodne ljetne glazbene škole Pučišća održan je koncert pod nazivom "Mladinska filharmonija Nova".

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -