Root » , , » Crkva Svih Svetih, Gornji Humac

Crkva Svih Svetih, Gornji Humac

Objavio: BracOnline | 10. 05. 2011.

Crkva Svih Svetih, Gornji Humac, otok Brač slike
Crkva Svih Svetih (admin. naselje Gornji Humac) nekoć pripadajući selima Mošuja i Dubravica koja su nestala, stoji u osami kao uzorni oblik rane romanike iz 12. st. Jednobrodni prostor s četvrtastom apsidom oplemenjuju bočne niše, duboke sa završnim lukovima i čednim impostima na njihovim uporištima dok je iznad stršeći vijenac također od nepravilnih pločastih tesanaca. Doima se masivnom i zbog rustične tehnike zidanja a takva joj je i preslica vrh zabata.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -