Root » , , » Župna crkva sv. Jelena Križarica, Škrip

Župna crkva sv. Jelena Križarica, Škrip

Objavio: BracOnline | 02. 02. 2011.

Župna crkva sv. Jelena Križarica, Škrip, otok Brač slike
U samom povijesnom središtu Škripa, na mjestu gdje se formiralo novovjekovni renesansno-barokni sklop oko glavnog mjesnog trga zapadno od gradinskog naselja, nalazi se župna crkva sv. Jelene iz 18. st. Crkva posjeduje dominantni centralni položaj unutar naselja te se ističe u njegovoj vizuri između kula kaštela Radojković i Cerineo. Važno je navesti da je jedan od najvažnijih datuma mjesta 18. kolovoza, kada se svake godine održava lokalna svetkovina (fjera) upravo na blagdan sv. Jelene. Titular crkve pripada sv. Jeleni Križarici, majci cara Konstantina koja se po narodnoj predaji rodila u Škripu.

Gradnja crkve dovršena je 1816. godine na mjestu stare crkve sv. Jelene koja je porušena zbog trošnosti 1767. godine, a obnovljena je u provincijalnom tipu baroku. Jednobrodna građevina s izduženom nepravilnom apsidom obložena je u svome interijeru i eksterijeru s finim klesancima. Kompozicija pročelja je sastavljena od pilastara na uglovima i zabatom koji završava profiliranim vijencem izvijene linije na čijem je vrhu skulptura stojećeg Krista koji blagoslivlja. Na središnjoj osi pročelja nalazi se portal sa znatno profiliranim okvirom koji završava s dvije plitke volute. U kamenoj niši s baldahinom nalazi se kip Bogorodice s Djetetom na prijestolju iznad koje se nalazi velika rozeta. Oba navedena elementa pročelja su u osi s monumentalnim portalom ispod njih. Unutrašnji prostor crkve je najviše artikuliran s četiri oltarne niše ukrašene bogatom kamenom plastikom luka na stupovima, u koje su ugrađeni barokni drveni oltari sa slikanim platnima Jacopa Palme Mlađeg. Nažalost, danas su preostale samo dvije slike od četiri naslikane, budući da su druge dvije u međuvremenu ukradene. Sačuvana je oltarna slika s prikazom Isusova krštenja i Bogorodica s Djetetom okružena svecima. Na jugoistočnom dijelu crkve nalazi se kameni dvokatni zvonik kata s ložom za zvona i završnim kamenim piramidalnim krovištem. Također, pokraj crkve nalazi se ranokršćanski sarkofag s poklopcem u obliku bačvastog svoda.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -