Root » , , » Crkva sv. Duh, Škrip

Crkva sv. Duh, Škrip

Objavio: BracOnline | 31. 10. 2010.

Crkva sv. Duh, Škrip, otok Brač slike
Jugozapadno od drevnog gradinskog naselja smjestilo se groblje Škripa. Jednom stranom omeđeno je prethistorijske zidinama fortifikacije, a drugom s prirodnom liticom. Unutar pronađeni perimetara su zidovi groblja ranijeg rimskog kompleksa kao i ostatci hrama koji je vjerojatno bio posvećen božici Kibeli s obzirom na pronađeni natpis s njenim imenom. U centralnom djelu groblja smjestila se crkva sv. Duha, manja rustična građevina s tri broda na čijem se stražnjem dijelu nalazi izdužena nepravilna apsida, viša od prednjeg krovišta crkve.

Budući da je crkva podignuta iznad antičkog sklopa ostaci ranije građevine nalaze se unutar perimetara crkve. Arheološki nalazi ukazuju da znatno veću građevinu čiji se strop protezao sjeverno i južno od današnje crkve. Dolaskom izbjeglog stanovništva Salone u Škrip tijekom 7. st. jedna od prostorija navedenog kompleksa je obnovljena za sakralne potrebe te je tijekom stoljeća crkva služila kao župna crkva naselja. Crkva pokazuje nekoliko faza gradnje i rekonstrukcija tijekom stoljeća. Prvotna građevina imala je bazilikalni trobrodni tlocrt bez nadodane apside s uzdignutim srednjim brodom. Tijekom obnove građevine u ranom srednjem vijeku, svodište je bilo povišeno na svim brodovima. Zatim, za vrijeme ranoromaničke obnove tlocrtu crkve je nadodana polukružna apsida. Tijekom 16. st. prijašnji zidani pilastri povezani lukovima zamijenjeni su okruglim monolitnim stupovima, dok su na podu postavljene nadgrobne ploče, među kojima se ističe ona s grbom obitelji Cerineo na kojoj piše sljedeće: CONSPE CERINEUM CINERES CUSTODIA CLAUDIT DONEC DESCENDAT DIGNA DOLORES DIES MDCXXXI . U prijevodu - Gledaj, grob sadrži prah Cerineovih dok ne dođe sudnji dan. Nadalje, naknadno je su u glavnoj lađi postavljeni su stupovi kasnorenesansnih profilacija, a u prostranoj apsidi kanelirani renesansni polupilastri. 1631. Crkva se proširila se u 17. st. novom apsidom i oltarom jer je vizitator Valijer ustanovio da je stara apsida preuska te oltar prestar. Također, pročelje je doživjelo nekoliko modifikacija, tijekom baroka ispred ulaza je nadodan trijem na kaneliranim kamenim stupovima koji je kasnije uklonjen. Na pročelju danas se ističe kameni okvir ulaza sa štapom i profiliranim vijencem nad kojim je jednostavna rozeta sa kvadribolom iznad koje se izdiže karakteristična visoka preslica s dvostrukim otvorom za zvona.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -