Root » , , » Otočki festival, Supetar

Otočki festival, Supetar

Objavio: BracOnline | 07. 09. 2010.


OTOČKI FESTIVAL
Supetar, 07.09.2010 - 11.09.2010.

PROGRAM
Utorak 20:30h
Crkvica Sv. Martina - otvaranje festivala i izložba slika Sonje Dizdar: "Otoci"
21:00h
Riva - Promenada tradicionalnih bračkih plesova, BFD "Ciciljona"

Srijeda
20:30h
Kino "Supetar" - Amatersko kazalište "Petar Hektorović", Stari Grad, Hvar: "Ho Capio"
(ulaz 20 kn)

Petak
21:00h
Ratac - koncert “Ljetno kino“ i pozdrav Supetarskom litu 2010

Subota
20:30h
Glavica - Festival otočkih klapa "Glos sa Škrop"
(uz sudjelovanje 16 klapa sa otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte)

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -