Root » , » Zbirka pjesama "CE", pjesnikinje Magde Marinković

Zbirka pjesama "CE", pjesnikinje Magde Marinković

Objavio: BracOnline | 05. 08. 2010.

U Milni oko 22:00h ispred crkve promovirana je zbirka pjesama "CE", pjesnikinje Magde Marinković. Ova zbirka je pisana na čakavštini. Promociju je otvorio akademik Petar Šimunović osvrtom na zbirku i prof. dr. Mira Menac Mihalić. Upotpunile su program klape Mrduja i Alegrija.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -