Root » , » Blagoslov obnovljene crkve sv. Roka

Blagoslov obnovljene crkve sv. Roka

Objavio: BracOnline | 17. 08. 2010.

Generalni tajnik Sinode biskupa u Rimu nadbiskup Nikola Eterović blagoslovio je na blagdan sv. Roka obnovljenu crkvu Sv. Roka u Pučišćima na Braču.

Dobrohotnošću Antuna Mladinea kapelica je podignuta g. 1607. a proširena je i pretvorena u crkvu g. 1636. U nekoliko navrata crkva je uređivana, obnovljen je križ i saniran krov. Temeljita obnova poduzeta je ove godine kada su izmijenjeni kameni dijelovi u crkvi, te je zaštićena od vlage i nanovo ožbukana.

Predvodeći misno slavlje pred svečevom crkvom nadbiskup Eterović ustvrdio je kako je obnova crkve znak nade župi i mjestu, jer je pokazatelj sudjelovanja svih u djelu očuvanja crkvene i kulturne baštine Pučišća. Život kršćana nadbiskup je usporedio s hodočasničkim putovanjem zemljom, pozvavši okupljene vjernike da poput sv. Roka obiluju dobrim djelima prema siromasima i bolesnima.

Mjesni župnik Tonči Kusanović s radošću je poručio da je obnova crkve potvrda i poruka kako se zajedničkim snagama mogu obnavljati mjesne crkve, zahvalivši svima na doprinosu, te najavivši nove projekte u župi. U obnovi crkve prilog je dalo 130 župljana, kamen je darovala tvrtka Jadrankamen, a Klesarska škola sudjelovala je u izradi trijumfalnoga luka. Izvođač radova bio je građevinski obrt na čelu s Joškom Kovačićem, dok je sredstva za osvjetljenje crkve i prilaznoga puta osigurao Vinko Mladineo, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zahvala je upućena Anti Bogdanoviću i njegovoj klesarskoj tvrtki na darovanu kamenu za obnovu oltara Srca Isusova u župnoj crkvi.

Projekt obnove podržala je općina na čelu s načelnikom Marinom Kaštelanom, a potporu županije Splitsko–dalmatinske u projektima obnove crkvenih i kulturnih objekata prenijela je županova izaslanica Danica Baričević.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -