Root » , , » Crkvica sv. Barbara, Dol

Crkvica sv. Barbara, Dol

Objavio: BracOnline | 28. 06. 2010.

Crkvica sv. Barbara, Dol, otok Brač slike
Crkva sv. Barbare je dosta udaljena od svih i starih i novih naselja i nalazi se u unutrašnjosti otoka, u samom njegovom središtu, pokraj staroga puta između Nerežišća i Pražnica, u predjelu Sutvara u Općini Postira (k.o. Dol) kojemu je dala i ime. Upravo toponim i najviše svjedoči o starosti te crkve koja bi po neraščlanjenosti vanjštine i unutrašnjosti te nekim drugim značajkama više pripadala ranoj romanici, iako je moguće da je crkva građena u blizini ili na mjestu neke prijašnje.

Unutrašnjost crkve Sv. Barbare nema pilastara (polustupova) ni poprečnih pojasnica pod bačvastim svodom. Ima četvrtasto svetište izvana i iznutra, a ono prelazi u svod preko trompa u uglovima što je također dokaz starosti ili konstrukcijski ostatak prijašnjih stilova. Unutrašnjost je osvijetljena uskim unutrašnjim prozorčićima nadomak apside. U apsidi se nalazi skromni kameni oltar čija je menza smještena na uskom kamenom stupu. Vjerojatno se crkva i u prošlosti mnogo puta obnavljala jer se u vizitaciji biskupa Valierija iz 1579., kada je prvi put spomenuta, navodi da je otvorena, prokišnjava, s praznim oltarom i bez zvona kojega doduše ni danas nema.

Vrata su omeđena kamenim dovratnicima, a iznad vrata je istureni viseći luk s trokutastim zabatom koji uokviruje zatvorenu lunetu. Crkva je poput gotovo svih starih bračkih crkvica natkrivena kamenim pločama učvršćenim vapnenim mortom, a građena je pravilno klesanim kamenom. Prema stilskim je karakteristikama mogla biti izgrađena najranije u 12 st., ali je sasvim moguće da se radi u starijoj crkvi koja je u ranoj romanici temeljito preuređena.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -