Root » , , » Crkvica sv. Ilija, Donji Humac

Crkvica sv. Ilija, Donji Humac

Objavio: BracOnline | 10. 05. 2010.

Crkvica sv. Ilija, Donji Humac, otok Brač slike
Crkva Sv. Ilije je smještena na sjevernoj blagoj padini iznad dolca koji se od Donjega Humca prostire prema zapadu. Crkvica je izgrađena na ostacima rimskog mauzoleja (4,4 x 3,5 m) koji je građen obrađenim kamenom. Ta je grobna komora bila raskošno zidana građevina, a ukrasni su dijelovi ugrađeni i u zidove crkve.

To na neki način potvrđuje neprekinute veze, splet i utjecaje različitih umjetničkih slojeva na bračkom području, a za taj mauzolej Cvito Fisković izričito tvrdi da je najljepši antički spomenik na cijelom otoku Braču.

Crkva je posvečena starozavjetnom proroku Sv. Iliji, velikom borcu protiv poganskoga kanaanskog boga Baala, koji se pojavljuje i u Novom zavjetu u prizoru Isusova preobraženja zajedno s Mojsijem. Po toj se crkvi i cijeli predio naziva Sutulija, što je jezična prilagodba koja se kao što znamo javlja tijekom 10. st., ali je crkva vjerojatno iz 11. st. Nalazi se pokraj rimskih ostataka, ispod je stara lokva Poganica još iz rimskoga doba, a zapadno od Sutulije sličan je brežuljak zvan Tretrišenik (trisk = grom) pa se čini da se na tome mjestu miješaju ostaci pretkršćanskog vjerovanja s kršćanskim (Sv. Ilija Gromovnik), upravo onako skladno kako se ulomci rimskoga mauzoleja uklapaju u dijelove starokršćanske crkve.

Na južnom su zidu izvana uočljiva zazidana uska vrata, natkrivena ulomkom rimskoga zidnog vijenca, a nad njim je slijepa luneta polukružno zasvođena. Ta su se vrata otvarala prema srednjoj arkadi.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -