Root » , , » Crkvica Svih Svetih, Pražnica

Crkvica Svih Svetih, Pražnica

Objavio: BracOnline | 28. 10. 2009.

Crkvica Svih Svetih, Pražnica, otok Brač slike
Na pražničkoj pjaci, rekli bi Pražničani Selu, podigao je 1638. A. Mihovilović crkvicu Svih svetih, u kojoj su, još u 17. st. vidljivi elementi romaničko-gotičkog sloga.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -