Root » , , » Kapelica Gospe Lurdske, Pučišća

Kapelica Gospe Lurdske, Pučišća

Objavio: BracOnline | 18. 08. 2009.

Kapelica Gospe Lurdske, Pučišća, otok Brač slike
Sagrađena je 1906. godine i nalazi se na samom ulazu u Pučišća. U njoj je lurdska špilja sa kipovima BDM i Bernardice.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -