Root » , , » Crkvica sv. Petar i Pavao, Nerežišća

Crkvica sv. Petar i Pavao, Nerežišća

Objavio: BracOnline | 08. 07. 2009.

Crkvica sv. Petar i Pavao, Nerežišća, otok Brač slike Crkvica sv. Petar i Pavao, Nerežišća, otok Brač slike
Crkva sv. Petra i Pavla je iz 13.-14.st. s reljefom svetaca, rad Nikole Lazanića iz 1578.g. Na njenoj apsidi raste mali bor koji je zaštićen od 1969. kao prirodna rijetkost.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -