Root » , , » Palača Štambuk (Palac), Selca

Palača Štambuk (Palac), Selca

Objavio: BracOnline | 05. 05. 2009.

Palača Štambuk (Palac), Selca, otok Brač slike
Palača Štambuk nazvana "Palac" u Selcima na otoku Braču nalazi se u središtu mjesta, južno od župne crkve Krista Kralja, a njeno kraće, sjeverno pročelje bočno je postavljeno prema glavnom crkvenom ulazu. Zapadna njena i dulja strana graniči s ulicom Marka Marulića koja od Pijace ili središnjeg Trga Stjepana Radića vodi prema jugu mjesta.

Ovu monumentalnu, nekad reprezentativnu građevinu neoklasicističkog sloga podigla je obitelj Štambuk u drugoj polovici 19. st. Palac je, prema godini uklesanoj na mansardi južnog pročelja, dovršen 1869. Gradnju je započeo Juraj Štambuk s braćom. Braća Štambuk bili su prilično bogati; imali su zemlje, vinograde, maslinike, kamenolom i brodove na kojima su izvozili kreč i kamen na istok (Carigrad, Odesa) i u Italiju.

Palac se ističe vrsnom kamenom izvedbom i klesarskim ukrasima. Građen je od kvalitetnih klesanaca usko sljubljenih s istaknutim ugaonim kamenjem. Kuća se sastoji od prizemlja, prvog i drugog kata te visokog potkrovlja s mansardom i terasom. Tlocrt je nepravilan. Naizgled pravokutnik kojemu sjeverna, duža strana slijedi liniju trapeza koja je na tri mjesta blago prelomljena. Bogato profiliran razdjelni vijenac dijeli prizemlje od prvog kata. Kraće, istočno pročelje ima tri uzdužne osi. U prizemlju su bila tri ulaza, danas zatvoreni. Iznad središnjeg ulaza, na prvom i drugom katu je balkon s ogradom od kovanog željeza i bogato ukrašenom kamenom pločom na konzolama s volutama. Prozori na Palacu imaju okvire jednostavne profilacije. Oni na prvom katu imaju profilirane klupčice na konzolama, te profilirane arhitravne istake. Na drugom katu, iznad i ispod kamenih pragova su u plitkom reljefu izvedene volute unutar kojih je mala kamena rozeta ili biljni ornament. Južno pročelje ima 11 uzdužnih osi i po brojnim detaljima je glavno pročelje. Ima četiri ulaza. U središnjoj je osi glavni ulaz iza kojeg je predvorje sa stubištem koje je vodilo u ostale prostorije tj. stanove. Iznad glavnog ulaza je balkon na kamenim konzolama i ogradom od kovanog željeza, sličan onom na istočnom pročelju. Iznad vrata balkona je sat isklesan u kamenu.

Palac je stradao u požaru 1943. kada su Talijani spalili Selca. Izgled krovišta možemo rekonstruirati prema starim razglednicama i fotografijama iz doba kada se gradila nova župna crkva. Monumentalna palača bila je pokrivena četverostrešnim krovom s pokrovom od kupe kanalice. Uzduž strehe je bogato profilirani kameni vijenac (koji danas pokazuje najveća oštećenja). Na istočnom pročelju iznad krovnog vijenca bio je kameni zid u obliku trapeza sa dva prozora, a na sjeveroistočnom uglu krovišta nalazila se terasa. Na glavnom zapadnom pročelju u središnjoj je osi luminar zabatnog završetka s jednim prozorom i istaknute profilacije arhitrava. Unutrašnjost zabata ukrašena je volutama između kojih je uklesana godina završetka gradnje (AD 1869).

Prema kazivanju i nekim sačuvanim dijelovima namještaja, unutrašnjost je bila raskošna i reprezentativna poput vanjštine. Uređivali su je talijanski soboslikari, spominje se veliki kamin, dvije gustirne, jedna u kući na prvom katu, druga u dvorištu. Na prvom i drugom katu bili su uređeni stanovi za četiri obitelji, prizemlje je uvijek služilo u poslovne svrhe, a stanovi u potkrovlju bili su iznajmljeni mjesnom doktoru i učiteljima (bili su to najljepše uređeni stanovi u mjestu). Sve kamenoklesarske ukrase na Palacu radio je selački kipar samouk Ivan Štambuk zvan Kanova.

Svojom veličinom, oblikovanjem i arhitektonskom plastikom ova je građevina izuzetan primjer reprezentativne građanske arhitekture 19. st. na otoku Braču.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -