Root » , , » Crkvica sv. Vid kraj Dola

Crkvica sv. Vid kraj Dola

Objavio: BracOnline | 04. 04. 2009.

Crkvica sv. Vid, Dol, otok Brač slike
Na vrhu Velog brda zapadno od Dola su ruševni ostaci crkve sv. Vida. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom razdijeljena je parom pilastara, a u istočnom traveju je uz podanak zidova niska klupica. U zidanom postamentu oltara ugrađen je ranokršćanski stup s akantus kapitelom koji je pripadao bifori nepoznate kasnoantičke crkve. Crkvica sv. Vida pripada sloju bračkih romaničkih crkvica 13. st., a prvi put se spominje u vizitacijama iz 16. st. gdje se upozorava na ruševno stanje krova crkve. Ona je zasigurno bila i popravljana, ali ponovnim djelovanjem gromova gotovo je sasvim srušena. K njoj se hodočasti kada se ide za križem na putu procesije Velikog petka.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -