Root » , , » Crkvica sv. Vid kraj Dola

Crkvica sv. Vid kraj Dola

Objavio: BracOnline | 04. 04. 2009.

Crkvica sv. Vid, Dol, otok Brač slike
Na vrhu Velog brda zapadno od Dola su ruševni ostaci crkve sv. Vida. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom razdijeljena je parom pilastara, a u istočnom traveju je uz podanak zidova niska klupica. U zidanom postamentu oltara ugrađen je ranokršćanski stup s akantus kapitelom koji je pripadao bifori nepoznate kasnoantičke crkve. Crkvica sv. Vida pripada sloju bračkih romaničkih crkvica 13. st., a prvi put se spominje u vizitacijama iz 16. st. gdje se upozorava na ruševno stanje krova crkve. Ona je zasigurno bila i popravljana, ali ponovnim djelovanjem gromova gotovo je sasvim srušena. K njoj se hodočasti kada se ide za križem na putu procesije Velikog petka.

PODJELITE NA:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Prevoditelj