Root » , , » Crkvica sv. Nikola, Sumartin

Crkvica sv. Nikola, Sumartin

Objavio: BracOnline | 09. 09. 2008.

Crkvica sv. Nikola, Sumartin, otok Brač slike
Crkva sv. Nikole iz 10. st. nalazi se u predjelu Glavice, na brdu sv. Mikule između Sumartina i Selaca, a početkom 18. st. u njenoj je neposrednoj blizini započelo branje kamena iz istoimenog kamenoloma. Jednobrodna je predromanička građevina s četvrtastom apsidom, koja u unutrašnjosti prelazi u konhu. U sredini bačvastog svoda između dva poprečna pojasa izdiže se kupola, koja na južnom i sjevernom vanjskom zidu ima plitki slijepi luk. Crkva je građena kamenim lomljencima s obilnim vezivom, a pokrivena je dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih ploča. Četvrtasti tambur kupole ima četverostrešni krov. Na pročelju iznad vrata je viseći luk, koji je s gornje strane pokriven dvostrešnim krovićem od kamenih ploča. Crkva sv. Nikole (Mikule) značajna je za tipologiju i razvoj predromaničke arhitekture.

PODJELITE NA:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Prevoditelj