Root » , , » Crkva sv. Nedilja na brdu Gradac blizu Selaca

Crkva sv. Nedilja na brdu Gradac blizu Selaca

Objavio: BracOnline | 10. 08. 2008.

Crkva sv. Nedilja, Selca, otok Brač slike
Predromanička crkva sv. Nedilje smještena je na brdu Gradac ispod predpovijesne gradine. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom presvođena je bačvastim svodom i pokrivena pokrovom od kamenih ploča. Građena je lomljenim kamenom i nekad je izvana bila ožbukana. Na jednostavnom korpusu građevine nema značajnijih otvora, glavni ulaz je proširen u 19. st., a sred pročelja je postavljena novija kamena preslica. U unutrašnjosti, zidovi su raščlanjeni sa po tri široke slijepe arkade. Na oltaru je na kamenoj ploči slika Bogorodice s djetetom iz 18. st. Oko crkve je ograđeno grobište s kasnosrednjovjekovnim nadgrobnim pločama.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -