Root » , , , » Crkva sv. Toma, Nadsela (Selački zaseoci)

Crkva sv. Toma, Nadsela (Selački zaseoci)

Objavio: BracOnline | 08. 07. 2008.

Crkva sv. Toma, Nadsela (Selački zaseoci) Selca, otok Brač slike Crkva sv. Toma, Nadsela (Selački zaseoci) Selca, otok Brač slike
Crkva sv. Tome smještena je na brdu iznad zaseoka Nadsela, na putu od Gornjeg Humca do Selaca. Mala jednobrodna građevina s pačetvorinastom apsidom presvođena je bačvastim svodom, a zidovi su raščlanjeni slijepim arkadama. Građena je lomljenim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih ploča.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -