Root » , , » Župna crkva sv. Ivan i Pavao, Ložišća

Župna crkva sv. Ivan i Pavao, Ložišća

Objavio: BracOnline | 06. 06. 2008.

Župna crkva sv. Ivan i Pavao, Ložišća, otok Brač slike
Župna crkva sv. Ivana i Pavla smještena je u središnjem dijelu sela na donjem rubu Vele bande. Glavno pročelje sa trolisnim završetkom građeno je pravilnim klesancima. Na glavnom portalu u plitkom reljefu su motivi rombova, rozeta i srca Isusovog, iznad profiliranog vijenca je urezana god. 1820. Unutrašnjost je masivnim kamenim stupovima razdijeljena na tri broda, a srednji brod je pokriven zrcalnim stropom sa visokom gušom. Sjeverno od crkve na uzdignutom terenu ističe se neostilski zvonik izrađen po nacrtu kipara Ivana Rendića 1888. godine.

Povijesne orgulje, rad radionice Bazzani, Pietro e nepote (Venecija) iz godine 1896. Obnovljene su 2009. godine od strane radionice Heferer iz Zagreba. Manual opsega C – g3 ima 19 registara (od čega su tri razdijeljena), pedal o.C - gis0 (izvorno C/E-gis0) ima 2 registra, dakle ukupno 21 registar. Prijenos je mehanički. Restauracija je obavljena 2009. godine.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -