Root » , , » Župna crkva Krista Kralja, Selca

Župna crkva Krista Kralja, Selca

Objavio: BracOnline | 05. 05. 2008.

Župna crkva Krista Kralja, Selca, otok Brač slike
Župna crkva Krista Kralja sagrađena je na mjesnom trgu, na mjestu gdje se ranije nalazila crkva Gospe Miraške ( Gospe od Pohođenja ) koja je srušena da bi ustupila mjesto novoj. Nekoć je bila posvećena slavenskim apostolima Ćirilu i Metodu. Projekt crkve nastao je 1919. godine i rad je austrijskog arhitekta iz Linza, Adolfa Schlaufa. Kamen temeljac postavljen je 1921., nakon dužeg prekida gradnja je nastavljena 1940. i trajala je do 1955. godine kada je dovršen zvonik i donekle uređenje unutrašnjosti. Naime, unutrašnjost crkve nije ni do danas u potpunosti dovršena.

Crkva je samostojeća građevina koja dominira mjesnim trgom i pročeljem je okrenuta prema jugu. To je prevelika i prilično reprezentativna građevina za takvo naselje. Građena je čitava od fino tesanih kamenih blokova povezanih uskim sljubnicama i kao takva rijetkost je u graditeljstvu 20.stoljeća. Gradili su je selački zidari i kamenoklesari, a kamen za gradnju dopreman je iz obližnjeg kamenoloma pokraj starohrvatske crkvice sv. Nikole. U duhu kamenarske tradicije mjesta prava je riznica kamenoklesarskog umijeća.

Ova “selačka katedrala“ monumentalna je neoromanička građevina. Trobrodna bazilika sa stupovima i transeptom, srednji brod završava polukružnom, a bočni upisanim polukružnim apsidama. U osi crkve na pročelju, spojen s narteksom izdiže se kameni zvonik visok 45 metara, najviši u bračko - hvarsko - viškoj biskupiji. Srednji brod i transept pokriveni su dvostrešnim krovom, a bočni jednostrešnim s pokrovom od kupe kanalice.

U unutrašnjosti, bočni brodovi presvođeni su križnim svodom. Kasetirani drveni strop glavnog broda nije izveden, ali je planiran. Glavno pročelje svojom širinom prati srednji brod, odnosno narteks. Raščlanjeno je pilastrima u tri polja. Tri su ulaza, nad manjim bočnim su polukružne lunete s kamenom ružom. Glavni ulaz bogatije je profiliran, stepenasto usječen i završava zabatom s reljefom biljnog motiva. Vrhove zabata naglašavaju kamene skulpture Ćirila i Metoda, rad Karmena Štambuka i Paška Čule te središnja figura, kamena verzija Meštrovićeva Srca Isusova iz unutrašnjosti crkve. Slijedi niz bifora iznad kojih je u osi glavnog ulaza velika kamena rozeta. Pročelje završava zabatom ispod kojeg je niz slijepih visećih arkada.

Lijevo od glavnog pročelja je manji toranj sa stepeništem za zvonik koji završava kamenom piramidom nalik onoj na zvoniku, u koji se ulazi iz narteksa. Na desnoj strani je sličan volumen krstionice također pojačan ugaonim pilastrima i u gornjem dijelu rastvoren triforama, ali završava trostrešnim krovom umjesto piramidom. U taj prostor ulazi se iz crkve. Nad glavnim ulazom u crkvu je luneta s reljefom sv. Justina, rad K. Štambuka. U unutrašnjosti ističu se bogato izrađeni kapiteli stupova sa starokršćanskim motivima, kamena propovjedaonica s likovima evanđelista, rad P. Čule te kip Krista Kralja ili Srca Isusova visok 2,5 metara postavljen u prezbiteriju. Djelo je Ivana Meštrovića koji ga je darovao crkvi 1956. u gipsanom modelu. U nedostatku sredstava kip je izliven u bronci od čahura granata sakupljenih u okolici Selaca.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -