Root » , , » Donji pisk ili Stara voda, Ložišća

Donji pisk ili Stara voda, Ložišća

Objavio: BracOnline | 15. 12. 2007.

Donji pisk ili Stara voda, Ložišća, otok Brač slike Donji pisk ili Stara voda, Ložišća, otok Brač slike
Istočno od naselja Ložišća jedno je od najvećih sabirališta vode na otoku. Bazeni za kaptažu pune se prirodnim padom vode niz naplov na sjeveru. Široke pristupne rampe s kamenim rubnjacima vode do kamenica za pojenje stoke i sustava obzidanih bazena. Ova instalacija izgrađena je u prvoj pol. 19. st. i ubraja se u kulturna dobra industrijske arheologije te pokazuje visoki domet tehničkih znanja u kultiviranju agrarnog krajolika.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -