Root » , , » Crkvica sv. Nikola, Pučišća

Crkvica sv. Nikola, Pučišća

Objavio: BracOnline | 23. 10. 2007.

Crkvica sv. Nikola, Pučišća, otok Brač slike
Crkvu sv. Nikole na lanterni u Pučišćima je izgradila ju bratovština sv. Nikole 1854. godine, a 1882. godine crkva je prodana pomorskoj upravi u Trstu za izgradnju svjetionika. Ista bratovština je u župnoj crkvi podigla novi oltar na čast sv. Nikole. Nakon izgradnje svjetionika crkva je pretvorena u ostavu. U sjevernom zidu je ostao samo mali drveni kip sv. Nikole.

2006. godine crkva je temeljito obnovljena, postavljen je brončani kip sv. Nikole i drveni oltar u obliku polovice bračkog broda "bracere".

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -