Root » , , » Crkvica sv. Rok, Pučišća

Crkvica sv. Rok, Pučišća

Objavio: BracOnline | 30. 09. 2007.

Crkvica sv. Rok, Pučišća, otok Brač slike
Godine 1607. Antun Mladineo podigao je kapelicu sv. Roka, a 1636. njegov sin Juraj proširuje ju i pretvara u crkvu. Crkva je više puta obnavljana, posljednji put 2010. godine.

Juraj Mladineo je bio nadupravitelj mletačke galije. Isticao se svojom hrabrošću u mnogim ratovima. Za svoje je zasluge dobio odlikovanje Mletačke Republike.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -