Root » , , » Crkvica sv. Nikola, Nerežišća

Crkvica sv. Nikola, Nerežišća

Objavio: BracOnline | 12. 12. 2006.

Crkvica sv. Nikola, Nerežišća, otok Brač slike
Crkva sv. Nikole nalazi se na groblju i bila je župna crkva do 15. st. Stariji dio crkve je iz 11./12. st., a dograđena je u 13./14. st. U njoj je grob bračkih arhiprezbitera s hrvatskim imenima Purča i Stojša.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -