Root » , , » Crkvica sv. Kuzma i Damjan, Dračevica

Crkvica sv. Kuzma i Damjan, Dračevica

Objavio: BracOnline | 11. 11. 2006.

Crkvica sv. Kuzma i Damjan, Dračevica, otok Brač slike
Crkva sv. Kuzme i Damjana sagrađena je 1678. godine od strane Kuzme Žuvića i u njoj su se obavljale župne funkcije dok nije sagrađena župna crkva (1770.).

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -