Root » , , » Crkvica BDM na Batku, Pučišća

Crkvica BDM na Batku, Pučišća

Objavio: BracOnline | 30. 09. 2006.

Crkvica BDM na Batku, Pučišća, otok Brač slike Crkvica BDM na Batku, Pučišća, otok Brač slike
Kako su Pučišća u početku bila pod pražničkom župom, stanovnici Pučišća su morali ići u Pražnica na sv. misu i primati svete sakramente. Zbog svega toga, 1482. godine Ciprijan Žuvetić o svom trošku na Batku je podigao crkvu na čast Uznešenja Blažene Djevice Marije, sa zvonikom i grobištem. Tako su stanovnici slušali sv. misu i primali sakramente u toj crkvi, ali su i dalje priznavali i pripadali pražničkoj župnoj crkvi i njenom župniku.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -