Root » , , » Sandra Nejašmić, izložba križeva u Postirima

Sandra Nejašmić, izložba križeva u Postirima

Objavio: BracOnline | 15. 07. 2006.

Sandra Nejašmić izložba Postira otok Brač slike
Sandra Nejašmić je u crkvici sv. Ante u Postirima izložila ciklus križeva rađenih od niti žice, papira, krpica, gipsa, silikona, patina.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -