Root » , » Autobusna čekaonica u Gornjem Humcu

Autobusna čekaonica u Gornjem Humcu

Objavio: BracOnline | 27. 05. 2006.

Autobusna čekaonica Gornji Humac otok Brač slike
Na cesti u Gornjem Humcu, najznačajnijem otočkom raskrižju gradi se sklonište za putnike za bračke autobuse koji presjedaju u Gornjem Humcu. Akciju je pokrenuo Mjesni odbor Gornjeg Humca, a i odazvali su joj se općine: Bol, Selca i Pučišća, te "Autotrans Rijeka" - poslovna jedinica Brač. Ova će autobusna postaja najviše razveseliti starije osobe ali i bračke srednjoškolce koji putuju u Pučišća, Bol ili Supetar, jer su dosada čekajući autobus na otvorenoj cesti bili izloženi vjetru, kiši i suncu.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -