Root » , , » Mirje blizu Postira

Mirje blizu Postira

Objavio: BracOnline | 04. 04. 2006.

Mirje blizu Postira otok Brač slike Mirje blizu Postira otok Brač slike
Mirje blizu Postira otok Brač slike Mirje blizu Postira otok Brač slike
Mirje su ostaci benediktinskog samostana nedaleko od Postira, na Malom Brigu, oko pola sata hoda poljskim putom jugoistočno od Postira, stotinjak metara južno od vodovodnog rezervoara. Taj samostan spominje i Povaljska listina. Arheološka iskapanja, započeta 1992. godine otkrila su ostatke ranokršćanskog samostana i crkve s brojnim ulomcima kamenog crkvenog ukrasa, najbogatijim takvim ranokršćanskim nalazištem na Braču, među kojima se ističu ulomci oltarne pregrade (pluteja). Za razliku od drugih priobalnih ranokršćanskih crkava i samostana, samostan na Mirju nalazio se podalje od obale. Djelovi zidova u vinogradima, od kojih su neki građeni na rimski način, ulomci klesnog kamena i rimskih crjepova i cigla, sve to govori da je na tom položaju najprije bila rimska predkršćanska villa rustica, zatim ranokršćanska bazilika iz 6. st. i konačno benediktinski srednjovjekovni samostan, ali svi su podaci još vrlo oskudni, prije nego se izvrše arheološka istraživanja. Mirje, tj. mirine ili zidine, od latinskog murus, ostaju ipak slikovite ruševine u zelenim vinogradima.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -