Root » , , , » Nerežišća: Predstava Sve je to život

Nerežišća: Predstava Sve je to život

Objavio: BracOnline | 19. 03. 2006.

Predstava Sve je to život Nerežišća otok Brač slike
Supetarskoj dramskoj skupini u osnivanju uspjelo je potpuno ispuniti nerežišku kino dvoranu i još je iz ureda općinskog načelnika trebalo donijeti stolica. Doista se ne pamti kada je kino dvorana pružala takvu impresivnu sliku, od kada je hrvatske države ovako puna nikada nije bila.

Ujedno, ovo je njihova četvrta predstava, nakon dviju predstava u matičnom gradu i Milni. Nakon predstave u organizaciji Općine Nerežišća, EKO udruge Škaja i nerežiškog CK, Općina je Supetrane počastila večerom u konobi "Kopačina" u Donjem Humcu. U opuštenom ozračju neumorni Luce i Ivica na gitarama predvodili su pjesmu do kasno u noć. Novci od ulaznice, zapravo dobrovoljnih priloga u visini od 2.800 kuna ići će u svrhu pomoći najugroženijima u mjestu.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -