Root » , , » Crkvica Stomorica blizu Sutivana

Crkvica Stomorica blizu Sutivana

Objavio: BracOnline | 11. 02. 2006.

Crkvica Stomorica Sutivan, otok Brač slike Crkvica Stomorica Sutivan, otok Brač slike
Crkvica Stomorica (sv. Marija) se nalazi u predjelu Općine Sutivan, ali bliže Ložišćima. Ako se uputite iz Ložišća, pješači se kroz slikoviti klanac (koji silazi na more u Vičjoj luci) sa zidanim mostom, a zatim oko 1 km od mosta puteljkom desno još 10 minuta. Na visoravni, među maslinicima i vinogradima, među kamenim gomilama i poljskim bunjama, okružena rogačima, smokvama, oskorušama, česminama i smrčama, gotovo je skrivena slikovita stara crkvica, tradicijonalno proštenište zapadnog dijela Brača. To je malena crkva s polukružnim isturenim nadstrešnim profilom. Potječe iz kraja 11. ili početka 12. st., a sagrađena je na ruševinama neke antičke građevine, kao i mnoge druge stare crkvice na otoku.
Crkvica Stomorica Sutivan, otok Brač slike Crkvica Stomorica Sutivan, otok Brač slike

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -