Root » , , » Gotički ljetnikovac u Bolu

Gotički ljetnikovac u Bolu

Objavio: BracOnline | 10. 01. 2006.

Gotički ljetnikovac, Bol, otok Brač slike Gotički ljetnikovac, Bol, otok Brač slike
Gotički ljetnikovac u Bolu s kraja 15. st. je na glavnom pročelju ukrašen s dvije monofore i lijepom biforom čije se volute na kapitelima ističu prosvrdlanim rupicama. Kako se nalazi tik uz more ljetnikovac je bio utvrđen o čemu svjedoče dvije konzole koje su nosile obrambeni zid.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -