Root » , , » Dominikanski samostan, Bol

Dominikanski samostan, Bol

Objavio: BracOnline | 23. 09. 2005.

Dominikanski samostan, Bol, otok Brač slike
Dominikanski samostan je osnovan 1475. godine na mjestu koje su dominikancima odredili mještani Bola, a potvrdio brački knez Zacharia. Duhovni i kulturni utjecaj samostana se je osjećao stoljećima, ne samo u Bolu nego i šire. Pored muzeja u samostanu se nalazi biblioteka s rijetkim primjercima knjiga i rukopisa. U samostanskoj crkvi je kasetirani strop sa slikom Apoteoza sv. Nikole rad domaćeg slikara Tripe Kokolje iz 17. st., a na glavnom oltaru se nalazi oltarna pala “Bogorodica sa svecima” iz radionice Jacopa Tintoretta.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR -