Povlja: Branko Bušić, izložba Moru vjerujem

HRT: Graffiti na gradele u Bolu

HRT: Muzej uja u Škripu

Fjera Milna: Koncert Giuliano i Diktatori

Milna: Nastup klape Cambi

Narančasti stupanj pripravnosti za Splitsku regiju

Sanirani kritični zavoji ispod Pražnica, pučiške obilaznice i ulaz u Pučišća

Projekt Opremanje društvenog doma Retond u Donjem Humcu

Projekt Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dračevici

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -